Produkt od

Atypické stánky

Dokážeme pre vás splniť aj náročnejčie atypické zadania. Do T3works a T3deco konštrukcie vieme zakomponovať rôzne špecifické požiadavky a vieme pracovať s rôznymi tvarmi a materiálmi. Vizuál dodávame na viacerých druhoch materiálov ako sú textil, magnetické PVC panely, ľahčené pvc dosky a iné. Využite našu širokú ponuku prezentačných produktov, ktoré sú vhodné nielen pre výstavy a maloobchod, ale aj pre rôzne ďalšie podujatia.

do 400 cm

Výška

odporúčaná plocha - podľa potreby

Rozloha

textil, magnetické panely, komatex panely alebo kombinácia viacerých materiálov

Materiál vizuálu

Kombinácie tvarov a rozmerov sú prakticky neobmedzené, pošlite nám Vašu predstavu a my Vám navrhneme stánok na mieru.

Rozšírenia a vybavenie stánkov

Aké výhody Vám
systém T3 works prináša?

Ako prebieha
výroba stánku

Všeobecné kroky, ktoré spolu absolvujeme pri výrobe T3works stánku. Vaše predstavy pretavíme do funkčného a estetického riešenia.

Prvotné zadanie a konzultácia

Na základe formulárového dopytu, telefonátu alebo e-mailu prediskutujeme Vaše požiadavky na výstavný stánok. Tento formulár Vás prevedie základnými otázkami, bez ktorých sa nezaobídeme.

Spracovanie 3D návrhu a cenovej ponuky

V priebehu niekoľkých pracovných dní pripravíme model konštrukcie, vizualizáciu vo vašej firemnej identite a detailnú cenovú kalkuláciu.

Výroba konštrukcie a tlač grafiky

Po schválení ponuky a úhrade zálohovej faktúry, začíname s výrobou modulárnej konštrukcie a tlačou grafiky na zvolený materiál. Pre prípravu grafiky Vám budú doručené šablóny. V prípade záujmu vytvoríme grafiku my.

Odovzdanie stánku a zaškolenie podľa návodu

Pri preberaní hotového výstavného stánku prebehne zaškolenie podľa prehľadného návodu, ktorého kópiu obdržíte v tlačenej i digitálnej podobe.

Požiadajte o nezáväznú
cenovú kalkuláciu